Voor werkgevers een zorg minder!

Spreken de voordelen van het VNV ZorgPortaal jou aan en wil je weten wat het precies gaat kosten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Aanvragen verplicht je tot niets!

Aanvraag offerte

Geen zorgen meer over verzuim

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstan­dig­heden, ziekteverzuim en re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoorde­lijk­heden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. Er ligt nogal wat op het bord van zowel werkgevers als werknemers. VNV ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Gecertificeerde arbodienst

Binnen het VNV ZorgPortaal wordt de arbodienst­verlening uitgevoerd door SuperGarant Zorg, een gecertificeerde arbodienst. Ze voldoet aan strenge deskundigheidseisen en bezit het "certificaat arbodiensten", wat aantoont dat ze aan alle vereiste normen voldoet. Deze normen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Bovendien heeft SuperGarant Zorg ook de ISO-9001 certificering, die de hoogste standaard vertegenwoordigd voor kwaliteitsmanagement in organisaties.

VerzekeringsInzicht

VNV ZorgPortaal maakt gebruik van ’VerzekeringsInzicht’. Klik hier voor meer informatie.

Toegespitst op jouw branche

VNV ZorgPortaal is een samenwerkings­verband tussen VNV, VNV Risk, SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. Door de expertise van deze partijen te bundelen, is een handig portaal ontstaan dat volledig is toegespitst op de visdetailhandel.

Wat zijn de voordelen?

  • Scherpe premies en tarieven.
  • 100% vergoeding van interventies en spoor 2 trajecten.
  • Garantie tegen UWV boetes.
  • Minder administratie door één systeem, volledig web-based.
  • Snelle betaling van schade.
  • Eigen casemanagers & bedrijfs­artsen.
  • Vaste aanspreekpunten voor vragen over arbo & verzuim­begeleiding, loondoor­betaling en re-integratie.
Aanvraag offerte

Spreken de voordelen van VNV ZorgPortaal jou aan en wil je weten wat het jou precies gaat kosten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Aanvragen verplicht je tot niets!

Neem contact met ons op:

Arbo & re-integratie
Telefoon 070 301 25 67
E-mail arbo@vnvzorgportaal.nl

Polisadministratie & offertes
Telefoon 070 301 25 56
E-mail info@vnvzorgportaal.nl

Bereikbaar
maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00

Postadres
Postbus 260
2260 AG Leidschendam